SAMENWERKING

Samenwerken

Drie maatschappelijke organisaties en ondernemers ieder een uniek aanbod voor arbeidsmatige dagbesteding in Venray.

Kwetsbare mensen en mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier werkzaamheden verrichten die passen bij zijn of haar mogelijkheden. Ze worden hierbij intensief begeleid. Dit biedt een goede basis om vervolgens door te ontwikkelen naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk.

Diversiteit aan initiatieven

De organisaties en de concepten voor arbeidsmatige dagbesteding zijn erg divers:

De Kans

De Kans is een bedrijf gericht op productie en facilitair en organiseert job coaching op de werkvloer.

Moj Venroj

Samenwerkingsverband Moj Venroj organiseert werkzaamheden op het gebied van groenvoorziening, productie en een klussendienst en verzorgt begeleiding vanuit kennis en expertise op het gebied van GGZ

Woodproducts

Woodproducts biedt deelnemers de mogelijkheid om ervaring en ritme op te doen in de houtbewerking met gedegen begeleiding.

Kortom:

diverse mogelijkheden voor kwetsbare inwoners van Venray. Ze werken daarbij allemaal aan de persoonlijke groei van deelnemers en doorstroom naar een plek in de samenleving (betaald of onbetaald).

Pilot om te ontdekken wat werkt

De initiatieven maken onderdeel uit van een pilot van één jaar. Doordat ze allemaal een verdienmodel hebben ontwikkeld worden ze slechts deels gesubsidieerd vanuit de Gemeente Venray. Het doel is om enerzijds nieuwe innovatieve vormen van arbeidsmatige dagbesteding te creëren die bijdragen aan de ontwikkeling van kwetsbare burgers. Het gaat dan om mensen die (nu nog) onvoldoende perspectief hebben op betaald werk.

Anderzijds is het doel om slimme verbindingen te leggen waardoor de kosten en subsidiering door de gemeente worden beperkt tot een minimum. De betrokken deelnemers leveren namelijk op verschillende manieren een meerwaarde op. En dit kan slim benut worden. De maatschappelijke organisaties werken het komend jaar hun concept verder uit en komen daarna met een aanbod van arbeidsmatige dagbesteding dat structureel kan worden aangeboden in Venray.

Meer initiatieven welkom

Bent u als maatschappelijke organisatie/ondernemer ook geïnteresseerd om met een nieuw initiatief deel te nemen aan deze pilot? Neem dan contact met ons op!

Kansen creëren voor iedereen